Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Bardejov č. 163/2016 o zbere a likvidácii komunálnych a drobných stavebných odpadov oznamujeme obyvateľom mesta, že odzdobené vianočné stromčeky je možné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným nádobám – najbližšiemu stojisku a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob.

Vianočný stromček môžete priviezť aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore na Štefánikovej ul. 3751 (Ekobard, a.s.),

ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod..

Posledný zber vianočných stromčekov umiestených pri zberných nádobách sa uskutoční budúci týždeň a to počas dvoch dní – v pondelok 22.01.2018 a v piatok 26.01.2018.

Zber vianočných stromčekov sa realizoval prostredníctvom poverenej organizácie Ekobard, a. s. priebežne v prvej polovici mesiaca januára 2017, kedy boli tiež umiestnené v zbernom dvore spoločnosti EKOBARD, a.s. na Štefánikovej ulici.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám