Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V školskom roku 2017/2018 sa naša ZŠ s MŠ zapojila do projektu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K  DEŤOM, ktorý je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF.

Cieľom celoročného projektu je vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto, a do ktorého chodí s radosťou. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

Naša škola je a naďalej chce byť priateľská nielen k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Nastavuje vzorec fungovania medzi deťmi, rodičmi, pedagógmi a ďalšími pracovníkmi školy. Práva dieťaťa sú v centre nášho záujmu.

Čo sme už urobili? Vytvorili sme informačné letáky so základnými informáciami o projekte a  právach dieťaťa, spolu s deťmi sme urobili nástenku venovanú právam detí a spolupráci s UNICEF.V septembri sa uskutočnilo slávnostné Pasovanie prvákov.

Čo nás najbližšie čaká? Vianočná zbierka UNICEF 2017, Týždeň modrého gombíka 2018. Škola sa tiež zapojí do finančnej zbierky a zbierky šatstva na dobročinné účely.

Ak sa chcete dozvedieť o projekte a o pripravovaných aktivitách viac, navštívte stránku školy: www.podvinbargom.sk

Mgr. P. Vasilega, Mgr. A. Želinská

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-11-09, 08:45, miroslav.vancik@bardejov.sk

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám