Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, kedy si každý rok pripomíname našich rodinných príslušníkov ako aj blízke osoby, ktoré nás navždy opustili.


Na najväčšom cintoríne v meste, na Mestskom cintoríne na ul. kpt. Nálepku bude počas týchto sviatkov zmenený režim prevádzky a to následovne:
    osvetlenie celého pohrebiska  je od piatku 27. 10. 2017  do 8. 11. 2017 v čase od 17.00 hod. – 22.00 hod.

stála služba :
utorok  31. 10. 2017 od 8.00 – 19.00 hod.,
streda   1. 11. 2017 od 8.00 – 22.00 hod.,
štvrtok   2. 11. 2017 od 8.00 – 22.00 hod. ,
piatok 3. 11. 2017 od 8.00 – 19.00 hod.

Počas tejto doby budú  v prípade záujmu poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa hrobových miest na Mestskom cintoríne, na cintoríne sv. Michala, na cintoríne sv. Anny a na cintorínoch v prímestských častiach.
    Za hrobové miesta je možné zaplatiť osobne na prevádzke Pohrebné služby na ul. Mlynská 1, v budove športovej haly v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod. alebo bezhotovostne po telefonickej dohode na č. t. 054/474 68 16 v čase od 8.00-16.00 hod.  

Pohrebné služby sú v čase pracovného voľna zabezpečené na telefónnych číslach:
0910 244 389 a 0911 420 122

Mesto Bardejov  prostredníctvom mestského podniku Bapos, m. p. Bardejov spravuje celkom vyše 8 660 hrobových miest na 6 pohrebiskách: Mestský cintorín, Cintorín sv. Michala, Cintorín sv. Anny, Cintorín Bardejovský Mihaľov, Cintorín Bardejovská Nová Ves, Cintorín Dlhá Lúka. Evanjelický cintorín na Kellerovej ul., cintorín Sv. Jakuba  a pohrebisko na Kalvárii spravuje cirkevný správca.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám