Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dňa 16. mája 2017 sa heslom Viac mlieka = viac zdravia riadila celá Základná škola na Wolkerovej ulici v Bardejove. V mesiaci máj si celý svet pripomína význam a prínos mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí. Svetový deň mlieka sa oslavuje každý rok spravidla tretí utorok v mesiaci máj.

Práve tento rok si Deň mlieka pripomíname už 60 rokov. Keďže hlavnou prioritou tohto dňa je poukázať na dôležitosť mlieka pre naše zdravie, chceli sme aj u žiakov formovať pozitívne postoje k mlieku ako dôležitej zložke zdravej výživy.

Žiaci 2. stupňa si pre svojich starších aj mladších spolužiakov pripravili rozhlasovú reláciu pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Lenkovej. K tomuto významnému dňu si aj školská jedáleň prispôsobila jedálny lístok a žiakom navarila chutný obed, ktorého základom boli rozličné mliečne výrobky. Pod záštitou školskej jedálne zavítali na našu školu aj dôležití hostia: referentka pre školské stravovanie z OŠ a TK Mgr. Eva Bogdanová, pracovníčky RÚVZ Mgr. Marta Fecková, Ľudmila Prusáková, vedúce školských jedální ZŠ i riaditeľka ZŠ Mgr. Dagmar Filipová.

Žiaci 3. C triedy mali celý deň projektové vyučovanie so zameraním na význam mlieka. Deti sa vyučovali trošku neštandardne, ale o to zaujímavejšie. Všetci žiaci tejto triedy prišli v tento deň oblečení v bielom tričku. Každý dostal hneď pri príchode odznak ako pamiatku na Deň mlieka. Ráno sme začali spoločným prípitkom -  pohárom výborného mliečka a spoločnými mliečnymi raňajkami. Na každej vyučovacej hodine mali žiaci rozličné aktivity. Najprv sme sa spoločne porozprávali o význam mlieka pre naše zdravie. Prostredníctvom prezentácie sme sa dozvedeli, aké dôležité zložky mlieko obsahuje, ale i to, čo by sa stalo, ak by sme mlieko z našej stravy vynechali. Najzábavnejšou aktivitou však bola ochutnávka mliečnych výrobkov. Každý musel so zaviazanými očami čuchom a podľa chuti určiť, o aký výrobok ide. Žiaci sa veľa naučili aj prostredníctvom sledovania rozprávky o Mliečnej ceste. Dozvedeli sa, ako sa mlieko prvotne spracúva, ako sa z neho vyrába maslo, jogurty, syry, bryndza a iné výrobky, i to,  ako sa tieto výrobky dostávajú až k nám. Vyučovanie sme samozrejme prepojili aj s dôležitými predmetmi ako sú matematika a slovenský jazyk. Deti pracovali s grafmi a v skupinách vymýšľali originálne rozprávania, básne či reklamu. Na poslednej hodine sme tento zaujímavý, zábavný a poučný deň ukončili tvorbou spoločného projektu, ktorý je vystavený vo vestibule našej školy. Žiaci tvorili, kreslili, strihali i lepili rozličné obaly od mliečnych výrobkov, ktoré si priniesli z domu. Zároveň mali žiaci k dispozícii v triede rôzne plagáty, knihy, časopisy o mlieku a výstavku mliečnych výrobkov. Takže „študovať“ mohli naozaj celý deň.

Žiakom sa takýto deň veľmi páčil. Odniesli si z neho nové poznatky, zaujímavé skúsenosti, sladkú odmenu a úsmev na tvári. Pevne veríme, že všetci žiaci našej školy si v tento deň ešte viac ako inokedy uvedomovali význam mlieka. Pretože každý by mal pre svoje zdravie urobiť všetko. A ak k tomu stačí vypiť pohár mlieka denne, tak prečo nie? Veď nie nadarmo sa hovorí: „Viac mlieka= viac zdravia“

Mgr. Patrícia Chomová, triedna učiteľka 3. C

Zverejnil: Eva Bogdanová, Mgr., 2017-06-02, 10:10, eva.bogdanova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám