Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove

Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente: ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove

Zverejnil: Anna Nováková, PhDr., 2017-04-27, 08:00, anna.novakova@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám