Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 - Materskej školy, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves, Bardejov

- Materskej školy, Komenského 24 v Bardejove

Podrobné informácie nájdete v priložených dokumentoch: MŠ Bardejovská Nová Ves    MŠ Komenského 24

Zverejnil: Anna Nováková, PhDr., 2017-04-20, 08:00, anna.novakova@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám