Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Opäť sa rozbieha súťaž „Do práce na bicykli“, a to už po štvrtý raz. Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorá sa začala v roku 2014 s hlavnými cieľmi podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku,

aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Samospráva mesta Bardejov sa do tejto akcie zapojí opäť a má ambíciu v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v našich mestách bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám.

Novinkou tohto roku je, že sa tejto súťaže môžu zúčastniť aj tímy zo škôl, títo študenti však musia v deň začiatku kampane, t.j. 1.5.2017, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

           

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktorí si zaregistrujú tím (tím sú minimálne 2 a maximálne 4 účastníci, tím musí pracovať u toho istého zamestnávateľa, môže byť aj viac tímov od jedného zamestnávateľa alebo školy).

Registrácia je možná v do 5. mája 2017 na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Zamestnanecké tímy sa môžu registrovať len v prípade, ak sa zaregistruje aj samospráva, v ktorej zamestnávateľ pôsobí.

            Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2017-03-29, 16:10, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám