Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Bardejov sa prvýkrát v histórii zapojí do celosvetového projektu „Rozsvieť modrú“, ktorá upozorňuje na problematiku autizmu.

Občianske združenie nevyAUTuj AUTistu sa spolu s mestom Bardejov dohodlo na vysvietení kultúrnej pamiatky, Radnice, na modro a naše mesto sa tak pripojí k ďalším krajským mestám na Slovensku. Bardejov tak bude jedným z mála okresných miest, ktoré sa dňa 2. apríla v podvečerných hodinách zapoja do tohto celosvetového projektu.

OZ nevyAUTuj AUTistu je novovzniknutá organizácia na pomoc rodinám s deťmi s autizmom v Bardejove a blízkom okolí. Za cieľ má osvetu o autizme a prípadnú finančnú pomoc týmto deťom a dospelým trpiacim autizmom. Založili ju mamičky z Bardejova a okolia, ktoré samy majú deti s autizmom. O projektoch alebo prípadnej pomoci, či o prispievaní darmi, nájdete informácie na FB konte nevyAUTuj AUTistu a na web stránke www.nevyautujautistu.sk

Autizmus je vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie v oblasti komunikácie zahŕňa problémy porozumieť reči druhých a udržiavať zmysluplnú konverzáciu. Deficit v komunikácii je hlboko spojený s problémami pri vytváraní vzťahov – osoby s autizmom majú problémy udržiavať funkčnú komunikáciu s ostatnými, a teda majú veľmi obmedzené možnosti vytvárať vzťahy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností.

Mesto Bardejov a OZ nevyAUTuj AUTistu 2. apríla 2017 vo večerných hodinách vysvietia na modro budovu Radnice ako prejav spolupatričnosti a podpory ľuďom s autizmom a ich príbuzným. Je to zároveň výzva na pochopenie a akceptáciu osôb s týmto druhom ochorenia.

Autisti a ich rodiny Vám za podporu a pochopenie ďakujú.

Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 2017-03-28, 16:00, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám