Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Žiaci základných škôl prvého a druhého stupňa sa v dňoch 14. a 15. marca zišli na Základnej škole na Vinbargu, kde sa uskutočnil 38. ročník okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Prvý deň súťažili najúspešnejší tretiaci, štvrtáci a piataci, druhý deň riešili matematické rébusy starší žiaci, šiestaci, siedmaci a ôsmaci.

Pytagoriáda ( je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali nižšie kolo súťaže.  

Poďakovanie za príjemné dva dni súťaženia si zaslúži usporiadateľ, ale aj odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: Mgr. Monika Hnatková – predseda (ZŠ B. Krpelca), Mgr. Mariana Kostíková (ZŠ Wolkerova) a Mgr. Marián Sim (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom).

A kto vyhral? Prečítajte si v priloženom dokumente.

Pyt 1 Pyt 2 Pyt 3 Pyt 4 Pyt 5 Pyt 6 Pyt 7

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-03-17, 14:45, miroslav.vancik@bardejov.sk

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám