Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na Deň svätého Valentína, v krásne slnečné ráno, sa na ZŠ s MŠ Pod Papierňou v Bardejove stretli žiaci z  jedenástich základných škôl nášho okresu  na obvodnom kole Dejepisnej olympiády. Získané  vedomosti z histórie prišlo preukázať 49 žiakov ZŠ.

V úvode sa k žiakom prihovorili riaditeľ školy PaedDr. Ján Lazor a za OŠaTK PhDr. Miroslav Vančík, ktorí  popriali súťažiacim veľa úspechov pri písaní testov. Na priebeh olympiády dozerala odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: Mgr. Beáta Skreptáčová /ZŠ Komenského/, Mgr. Viera Cmarová /ZŠ s MŠ Pod Vinbargom/ a Mgr. Valéria Bačová /ZŠ Wolkerova/. Olympiádu organizačne pripravili Mgr. Nataša Simková, učiteľka dejepisu a účtovníčka Mgr. Lenka Dutková z usporiadajúcej školy.

Po sčítaní bodov z vybraného učiva, monotematickej časti a regionálnej histórie najúspešnejšími žiakmi sa stali:

 

Kategória F

1.  miesto                 Oliver Tomko                     ZŠ Komenského 23

2.  miesto                 Bibiána Berečšáková          ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

3.  miesto                 Júlia Zachardalová              ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Kategória E     

1. miesto                Natália Volčková                ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

2. miesto                Tomáš Jackanin                  ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

3. miesto                Martina Kaščáková             ZŠ Komenského 23

Kategória D

1. miesto               Petra Golecová                    ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

2. miesto               Samuel Varchol                   ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

3. miesto               Jakub Kravec                       ZŠ Malcov

      Kategória C

1. miesto               Michal Čopák                      ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

2. miesto               Simona Loziňáková             ZŠ Kružľov

3. miesto               Simoneta Zóľáková             ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

Najúspešnejší žiaci boli odmenení diplomom  a vecnou cenou. Dúfajme, že aj v budúcnosti budú žiakov zaujímať udalosti, ktoré sa stali v dejinách národov, krajín a vo svete.  „Kde niet poznania minulosti, nemôže byť ani vízia budúcnosti.“( R. Sabatier, francúzsky spisovateľ)

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11

Mgr. Nataša Simková, ZŠ s MŠ Pop Papierňou, učiteľka dejepisu 

PhDr. Miroslav Vančík, OŠ a TK, MsÚ Bardejov

Zverejnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-0217, 15:00, miroslav.vancik@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám