Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Na  66. ročník okresného kola Matematickej olympiády, ktorá sa konala 24. januára 2017 na Základnej škole Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove, prihlásilo svojich žiakov trinásť základných škôl v okrese Bardejov. Všetkých súťažiacich na úvod privítal riaditeľ školy Mgr. Peter Maslej a poprial im veľa úspechov počas riešenia súťažných úloh.

Následne sa súťažiacim prihovorila predsedníčka okresnej komisie Mgr. Monika Hnatková, aby žiakov informovala, ako bude súťaž prebiehať. Dvadsaťsedem piatakov riešilo svoje úlohy dve hodiny a devätnásť deviatakov štyri hodiny. Nad štyrmi náročnými úlohami si žiaci potrápili svoje mozgové bunky pod dozorom trojčlennej poroty v zložení Mgr. Monika Hnatková, Mgr. Marián Sim a Mgr. Mariana Kostíková. Olympiáda mala veľmi dobrú úroveň a po dôkladnej oprave všetkých výpočtov a úloh boli vyhlásení najúspešnejší riešitelia. Z piatakov sa na prvom mieste umiestnila Tamara Choborová z CZŠ s MŠ sv. Faustíny v Dlhej Lúke, na druhom mieste bola žiačka z tej istej školy  Alžbeta Jurčišinová a na treťom mieste Natália Beňová z CSŠ, Jiráskova 5, Bardejov. U deviatakov zvíťazil Martin Žernovský z CSŠ, Jiráskova 5, druhý bol žiak ZŠ s MŠ, Pod Papierňou Michal Čopák a na treťom mieste s rovnakým počtom bodov skončili až traja žiaci: Ľuboš Krukár (ZŠ s MŠ, Pod Papierňou ), Petra Lacová (ZŠ s MŠ Pod Vinbargom) a Tibor Maliňák (CSŠ, Jiráskova). 

Najúspešnejší deviataci budú náš okres reprezentovať na  krajskom kole matematickej olympiády.

foto MO 1 1 foto MO 1 2 

Zvererjnil: Miroslav Vančík, PhDr., 2017-01-30, 09:10, miroslav.vancik@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám