Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V uplynulom roku sa narodilo v Bardejove 1026 detí, z toho viac chlapcov (567) ako dievčat ( 459), čo je v porovnaní s rokom 2015 o 58 detí viac.

 

V bardejovskej matrike v roku 2016 novorodenci majú zapísané aj netradičné mená, ktoré v kalendári nenájdeme. Chlapčenské mená ako Arne, Henrich a Joachim a z dievčenských mien to boli Scarlet, Amy, Ginevra, Melisa, Rut, Ezra.

Mená, ktoré sa najčastejšie v roku 2016 objavovali u novorodencov boli v prípade chlapcov Samuel, Filip, Oliver, Sebastián a Patrik. Dievčatám najčastejšie dávali mená ako Sofia, Natália, Liliana, Nela, Tamara a Katarína.

Bardejovčania sa sobášili porovnateľne ako v roku 2015. Do manželského zväzku vstúpilo 303 párov, čo bolo len o 8 menej ako v roku 2015. Zo štatistík vyplýva, že zo všetkých 303 sobášov dali Bardejovčania prednosť cirkevným sobášom, čo bolo v 239 prípadoch. Civilných sobášov bolo len 64. Boli zaznamenané aj sobáše s cudzincami z 12 štátov, sobáše maloletých a tzv. delegácia manželstva. Mimo obradnej siene sa konali len sobáše pod holým nebom pri hoteli Bellevue na Mihaľove.

Čo sa týka úmrtnosti, v Bardejove v roku 2016 zomrelo 583 osôb, z toho 298 žien a 285 mužov, čo je nárast o 42 osôb oproti roku 2015.

Počas roka 2016 sa z  Bardejova sa odsťahovalo 540 obyvateľov a prisťahovalo sa len 243 obyvateľov.

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2016 bol 31 933 obyvateľov a priemerný vek dosiahol 39, 5 rokov.

            Zverejnila: Ing. Elena Volčkovová, 01-23-2017, 12:00

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám