Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Využite jedinečnú príležitosť a prispejte k zlepšeniu života vo svojom meste spolu s nami.

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/bardejov

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto radi pomôžeme projektom na zlepšenie života nás všetkých.  Územie Slovenska je na účel výberu projektov rozdelené do 42 miest, v ktorých má Raiffeisen banka svoju pobočku. K danému mestu je vybraných 5 projektov, ktoré postupujú do hlasovania verejnosti. Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke www.gestopremesto.sk alebo v pobočke Raiffeisen bank. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba raz. Projekty, ktoré získajú najvyšší počet hlasov v danom meste získavajú finančný dar vo výške 1000 €. Hlasovanie prebieha do 31.12.2016.

V rámci Bardejova môžete hlasovať za tieto projekty:

Kultúrne leto na Radničnom námestí v Bardejove (Občianske združenie Mládež 21. storočia Bardejov)

Týmto projektom chceme oživiť Radničné námestie najmä v letných mesiacoch a pre návštevníkov námestia a jeho priľahlých častí pripraviť netradičnú aktivitu zameranú na aktívne spoznanie nielen samotného námestia ale aj histórie slobodného kráľovského mesta Bardejov formou kultúrnych aktivít počas víkendov.

Majáles v Kvapôčkove 2017 (Mesto Bardejov-Materská škola Kvapôčka)

Pri príležitosti Dňa rodiny v mesiaci máj bude v MŠ Kvapôčka usporiadaný majáles. Je to celoškolské vystúpenie detí pre rodičov a priateľov MŠ. Prostriedky budú použité na zakúpenie ľudových krojov pre deti, čím sa budú rozvíjať a podporovať kultúrne hodnoty u detí, ako aj uchovanie ľudových tradícií a zvykov.

Ľudové kroje pre MDS v Zborove (ŠOK, o. z.)

Mládežnícka divadelná skupina zo Zborova (ďalej len MDS) pôsobí v obci Zborov (okres Bardejov) od roku 2010, pričom nadväzuje na bohatú tradíciu ochotníckeho divadla v tejto obci ešte z čias prvej ČSR. Počas svojej existencie MDS odohrala už viac ako 60 divadelných predstavení doma v Zborove, ale aj na blízkom či vzdialenejšom okolí. Ochotnícky kolektív pozostáva z hercov troch generácií – od detí v ranom školskom veku až po dôchodcov. V posledných rokoch divadelníci úzko spolupracujú s občianskym združením ŠOK, ktoré mu zabezpečuje hlavne administratívnu podporu. 

Finančné prostriedky by sme použili na nákup ľudových krojov. Boli by využívané ako kostýmy na jednotlivých divadelných predstaveniach MDS, pretože divadelníci už dlhšie plánovali zaradiť do svojho repertoára aj predstavenia s ľudovou tematikou. Táto snaha je však limitovaná tým, že dosiaľ nedisponujú ľudovými krojmi, ktoré sú na takýto typ inscenácií nevyhnutné. Z poskytnutých peňazí budú zabezpečené dva ženské, dva dievčenské a dva mužské kroje. Vďaka tomu budeme môcť pravidelne uvádzať hry z ľudového prostredia. Kroje dáme ušiť na mieru podľa vzorov starých miestnych krojov z nášho regiónu, aby sme dosiahli čo najväčšiu autenticitu a historickú vernosť.

Zachovanie kultúrneho dedičstva obce Hrabské (OZ Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov)

Finančný dar by bol použitý na zakúpenie textilného materiálu na ušitie ženských a mužských krojov, ktoré budú slúžiť na prezentáciu ľudových piesní a tancov obce Hrabské. Ľudové kroje budú ušité na základe výskumu v obci Hrabské.

Oslava a uchovávanie ľudových tradícií (Helponko)

Ide sa o vianočný benefičný koncert v roku 2017 s názvom Aby sa dobro šírilo. Názov našej akcie zároveň doslovne odrzkadľuje jej cieľ, teda šírenie kultúrnych a umeleckých tradícií. Nie menej podstatnou súčasťou našej akcie je aj výstava umeleckých diel, rezbárskych prác, hrnčiarskych výrobkov, výšiviek, ako aj ručných prác, ktoré vykonávali naši predkovia, pričom táto činnosť je dnes veľmi vzácna a ojedinelá. Je potrebné robiť všetko pre zachovanie týchto činností, ako aj pre podnietenie záujmu o výrobky, ktoré sú ich výsledkom, vďaka čomu budú tieto činnosti odovzdávané z pokolenia na pokolenie. 

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám