Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

7. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy:

Čítam, čítaš, čítame bol vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc a Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa vždy 24. októbra od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

Do projektu sa v tomto roku prihlásilo 995 škôl s celkovým počtom 127 238  žiakov  -  z Českej republiky 242 škôl s celkovým počtom 29 830 žiakov a zo Slovenskej republiky 753 škôl s celkovým počtom 97 408 žiakov.

Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci Základnej školy na Komenského ul. 23 v Bardejove  pod vedením vyučujúcich 1. stupňa a vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy  vytvorili záložky do knihy, na ktorých ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Čítam, čítaš, čítame  a vymenili si ich s partnerskou  Základnou školou na Nábreží mládeže 5 v Nitre. Tá si bude o rok pripomínať 50. výročie a je najstaršou školou na nitrianskom sídlisku Chrenová. Jej história je spojená so športom – hlavne s atletikou a hokejom. Študoval v nej aj olympijský víťaz z Ria 2016 Matej Tóth aj hokejoví majstri Slovenska za rok 2016.

Záložky, ktoré si žiaci vymenili boli originálne, každá bola niečím výnimočná a bolo z nich cítiť radosť, s ktorou ich žiaci vyrábali. Už teraz sa tešia na  ďalší ročník a spoluprácu s novou partnerskou školou.

DSCN1205  

M. Ovšonková

Zverejnil: Eva Barbuľáková, Mgr., 2016-11-08, 09:32, eva.barbulakova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám