Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Odborníci venujúci sa školstvu už dlhšiu dobu poukazujú na zlý vývoj čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským problémom, týka sa aj iných európskych krajín.

V tejto súvislosti sa začína hovoriť o novom fenoméne - bibliofóbii alebo o tzv.  a-gramotnosti. Ide o trvalú ľahostajnosť voči čítaniu a knihám.

Aj preto pán Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vyhlásil práve prebiehajúci školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti , ktorý sa nesie sa pod heslom Myslenie je pohyb.

Deň 24. október  je už tradične vyhlásený ako Medzinárodný deň školských knižníc. V tejto súvislosti pán minister na tento deň vyzval k spoločnému čítaniu rozprávky na celom Slovensku v čase od 9:00. Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove sa do tejto akcie zapojila ako jeden celok: učitelia o 9:00 prerušili vyučovanie konkrétneho predmetu a ako škola sme sa zapojili do tejto celoslovenskej výzvy. Žiaci prvého i druhého stupňa so svojimi učiteľmi spoločne čítali rôzne vekovo primerané rozprávky vo svojich triedach v čase od 9:00 do 9:30. V nižších ročníkoch rozprávku žiakom čítali ich učiteľky, vo vyšších ročníkoch žiaci čítali rozprávku všetci naraz, resp. do čítania sa zapájali jednotliví žiaci postupne. Spoločné čítanie rozprávky sa žiakom páčilo.

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti je v celospoločenskom záujme, preto je dôležité už u mladej generácie podporovať a zatraktívniť čítanie kníh. Do akcie sa zapojil aj samotný pán minister, rovnako ako aj významní slovenskí športovci. 

Zverejnil: Eva Barbuľaková, Mgr., 2016-10-28, 8:45, eva.barbulakova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám