Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Tradične každý rok v súvislosti s konaním Bardejovského jarmoku sú uzavreté dočasne aj cestné komunikácie.


Termín uzávierky komunikácií:
v dobe od 23. 8. 2016- utorok od 09:00 hod. do 29. 8. 2016 - pondelok do 18:00 hod.


-    úplná uzávierka štátnej cesty I/77 v Bardejove a to: v úseku od križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku a Mlynská – prieťah ul. Dlhý rad, po križovatku ciest I/77 a II/545 (ul. Dlhý rad, Slovenská a Krátky rad).
-    uzávierka miestnych komunikácií:
- ul. Jiráskova v úseku od križovatky s ul. Dlhý rad do križovatky s ul. Komenského a ul. Františkánov
- ul. Komenského v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Františkánov do križovatky s ul. Mlynská a ul. Sv. Jakuba (kruhová križovatka)
- ul. Hviezdoslavova v úseku od križovatky s ul. Jiráskova a ul. Partizánska do križovatky s ul. Baštová a ul. Miškovského,
- ul. Kellerova od križovatky s ul. Dlhý rad a Radničné námestie do križovatky s ul. Hurbanova,
- ul. Mlynská – parkovisko pred predajňou stavebných materiálov UNIKOV (Židovské suburbium),
- ul. Partizánska – v úseku od (parkovisko pri Átriu)  po Ul. Jiráskova
- ul. Na hradbách v úseku od križovatky s ul. Stocklova do križovatky s ul. Radničné námestie a
- ul. Poštová

Náhradná obchádzková trasa úseku cesty I/77 bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a povedie po miestnych komunikáciách nasledovne:
- v smere od Starej Ľubovne do Prešova obchádzková trasa povedie z cesty I/77 ul. Štefániková po ul. Mikulovská –ul. Partizánska -  ul. Ťačevská – po ceste  III/545 026 na cestu II/545 ul. kpt. Nálepku v Bardejove to platí aj pre opačný smer  v opačnom slede

- v smere od Starej Ľubovne do Svidníka obchádzková trasa povedie z cesty I/77 ul. Štefánikova po ul. T. Ševčenku – ul. Nábrežná – ul. Kúpeľná na cestu I/77 ul. Slovenská v Bardejove to platí aj pre opačný smer v opačnom slede
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove preto žiada vodičov,
ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu motorového vozidla a rešpektovali prenosné dopravné značenie na obchádzkových trasách.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám