Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Sprievodným podujatím jarmoku je už po 24 – krát aj vedecká konferencia Bardkontakt 2016, tentokrát o profesijnej zodpovednosti aktérov ochrany pamiatok.

Konferencia sa bude konať počas dvoch dní 23. – 24. 8. 2016 v zasadacej miestnosti MsZ v budove MsÚ na Radničnom námestí 16 a stretnú sa na nej odborníci zaoberajúci sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektanti, pracovníci pamiatkových úradov a samosprávy miest. Konferencia je vedecká a vedie sa v slovenskom jazyku.

Tématické okruhy konferencie:

-          ochrana pamiatok ako zákonná povinnosť všetkých
-          ochrana pamiatok – vec verejná alebo súkromná ?
-          profesijná zodpovednosť – otázky právnej zodpovednosti za vyvolané dopady
-          regenerácia historických jadier
-          realizácia ochrany pamiatok

Záštitu nad konaním konferencie prevzalo Združenie historických miest a obcí SR a Pamiatkový úrad Bratislava. Z každoročnej konferencie je vydaný Zborník prednášok.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám