Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

 

Po celom svete oslavovaný Medzinárodný deň detí každoročne pripadá na 1. jún. V tento deň sa bude v našich materských a základných školách oslavovať sviatok všetkých detí. Či už najmenších, alebo tých starších. Azda najintenzívnejšie prežívajú svoj sviatok deti z materských škôl a najmladších ročníkov ZŠ.

Pripravujú si rôzne zábavné programy a hry, aby si tento deň spríjemnili v kruhu svojich spolužiakov a učiteliek.

Práve preto sa oslavy dňa detí v centre mesta uskutočnili s jednodňovým predstihom, 31.5.2016. Radničné námestie ožilo o 14:00 hod. farbami a detským smiechom. Na tohtoročných oslavách dňa detí sa zúč3astnilo 245 predškolákov z 9 materských škôl v meste. Na námestie prichádzali v sprievode svojich spolužiakov a učiteliek. Deti mali v rukách farebné pom-pomy, ktorými sa jednotlivé škôlky medzi sebou rozlišovali, lebo každá predstavovala jeden kontinent.Práve na námestí sa všetky kontinenty symbolicky spojili aby vytvorili pestrofarebný svet detí. Všetkých oslávencov privítal moderátor programu, Mgr. Rastislav Zamborský, ktorý si na pomoc prizval aj maskotov mesta, dráčika Ohniváčika a tučniaka Bardíka. Všetci spoločne otvorili tohtoročné oslavy detí prečítaním spoločného posolstva:

„My, deti z Bardejova, posielame toto posolstvo deťom do celého sveta. Želáme im, aby mali šťastné detstvo, aby nikdy neboli hladné a smädné, aby mali šťastný domov a dobrých rodičov, ktorí im venujú svoj čas a zahrnú ich láskou. Tento Medzinárodný deň detí je tu pre  nás všetkých, a preto si ho spoločne užime.“

Po tom, ako dráčik prečítal posolstvo, ho uviazané na zväzku pestrofarebných balónov po spoločnom odrátavaní s deťmi vypustil do sveta. Toto symbolické otvorenie osláv pokračovalo detskou diskotékou, v ktorej si škôlkari zatancovali na rytmy medzinárodných piesní. Počasie oslávencom prialo, slnečné lúče sprevádzali celý program, a preto nečudo, že si po tanci potrebovali oddýchnuť. Pripravené bolo pre ne občerstvenie, aby nazbierali sily na návrat do škôlky a na blížiace sa oslavy dňa detí v réžii ich škôlok.

Zverejnil: Alena Malegová, Mgr., 2016-06-01, 11:40, alena.malegova@bardejov.sk/

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám