Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

„Až keď bude vyrúbaný posledný strom, otrávená posledná rieka, chytená posledná ryba, zistíte, že peniaze sa jesť nedajú.“            /Greenpeace/

22. apríla má svoje narodeniny naša planéta Zem. Aj my, Krpelčatá, sme sa chceli pripojiť ku gratulantom a osláviť tento deň netradične. Deň Zeme sa niesol na ZŠ Bartolomeja Krpelca v znamení hesla: „Lepšie raz vidieť, chytiť, pohladiť, ako dvakrát o tom iba počuť.“ To, že to nie je obyčajný deň nasvedčovalo modro-zelené oblečenie žiakov prichádzajúcich ráno do školy. Školské aktovky si žiaci 1. stupňa vymenili za klietky so živými zvieratkami a triedy mali nezvyčajných návštevníkov.

Že sú to jedinečné tvory na našej zemeguli, o tom nás presvedčil aj pán Martin Ceľuch, výkonný riaditeľ Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku. Na besede so žiakmi, ktorú spojil s pútavým rozprávaním a videoprojekciou o živote netopierov sme sa dozvedeli, ako sa máme k týmto jedincom správať a ako ich chrániť. Najväčšou zaujímavosťou bol aj živý netopier - raniak hrdzavý, ktorého si deti mohli nielen obzrieť, ale aj pohladiť a vypočuť si jeho zvuky. Tento netopier bol vyhlásený za Netopiera roka 2016.

Živé zajace, korytnačky, škrečky, morské prasiatka, andulky, korela, dážďovky, žaby pútali všetkých žiakov. Zisťovali sme, ako sa o tieto zvieratká treba starať, čo je ich hlavnou potravou a aký je ich spôsob života na našej planéte Zem.

            Dopoludnie ďalej pokračovalo tvorivými dielňami, kde žiaci vytvárali výrobky z odpadového materiálu a darovali tak našej modrej planéte Zem kúsok svojej tvorivosti a pozornosti.

Ostáva nám veriť, že projektovým vyučovaním, zážitkovým učením a netradičnými formami vyučovania majú žiaci oveľa lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie našej planéty. Je zároveň príležitosťou nájsť spôsoby a naučiť žiakov žiť v súlade a v harmónii s touto nádhernou planétou a všetkým živým na nej.

 

Zverejnil: Alena Malegová, Mgr., 2016-04-25, 09:06, alena.malegova@bardejov.sk/       

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám