Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Od začiatku apríla 2016 môžu opäť návštevníci i obyvatelia nielen mesta, ale aj širokého regiónu si môžu pozrieť jednu z najcennejších expozícií Šarišského múzea v Bardejove pod názvom IKONY.

Expozícia IKONY je jedinečná, sú v nej prezentované početné ikonopisné pamiatky  zo severovýchodného Slovenska. Múzeum túto expozíciu uzavrelo v jeseni 2015 z dôvodu rekonštrukcie objektu a výsledkom obnovy budovy nebola len výmena strešnej krytiny, okien, dverí, oprava fasády, ale aj skvalitnenie a rozšírenie depozitárov v podkroví, či celkové odvlhčenie objektu, ale predovšetkým sprístupnenie expozície pre imobilných návštevníkov – vozíčkárov.

Zmeny zaznamenajú návštevníci aj v štruktúre staronovej expozície, ktorá predstavuje cca 300 ikonopisných pamiatok. Okrem troch kompletných ikonostasov z období 17. – 19. storočia, veľmi vzácnych ikon zo 16. storočia z chrámov východného obradu v Rovnom, Ladomírovej, Dubovej, Kružlova a Vyšnej Polianky a zaujímavých ikon na plátne z polovice 18. storočia z obce Tročany pribudlo do expozície aj niekoľko procesiových ikon, kovových krížov, Bohostánok z roku 1771 pôvodom z chrámu v Nižnom Svidníku. Okrem toho vo vstupnej časti boli inštalované aj veľkorozmerné fotografie drevených chrámov z obcí Ruská Bytrá, Zboj a Mikulášová.

V júni 2016 sa do vynovenej expozície vrátia aj ďalšie cenné exponáty, ktoré sú v súčasnosti vystavené na Bratislavskom hrade v rámci celoslovenskej výstavy Paramenty liturgickej textílie. Pribudne aj hunkovská ikona na plátne z 18. storočia sv. Juraj a sv. Teodor, jedna z tročianskych procesiových ikon na plátne s obrazmi sv. Heleny a sv. Pantaleóna, ktorá vznikla približne v rovnakom období.

Ikony, ktoré sú sústredené v tejto expozícii prestavujú nielen pre obyvateľov, ale i návštevníkov bardejovského regiónu  vzácnu možnosť získania neopakovateľného zážitku, pre mnohých z nich sú zdrojom zvláštneho duchovného obohatenia a stretnutia s východo-kresťanskými pamiatkami.


Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2016-04-15, 13:15, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám