Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Nezvyčajne teplá zima a skorý príchod jari zaznamenal posun aj v plánovanom časovom harmonograme kosenia plôch verejnej zelene na území mesta. Kosiť sa začalo tento rok už pred druhou polovicou mesiaca apríl 2016.

Mestský podnik Bapos podľa svojho vnútorného plánovacieho dokumentu má rozdelenú zeleň verejných parkových plôch na území mesta a mestských častí do 10 – tich rajónov, ktoré sa budú kosiť.

V prvej etape sa začina s kosbou reprezentačnej zelene, ktorá je sústredená predovšetkým v centrálnej mestskej zóne, a ktorej podstatnú časť tvorí mestská pamiatková rezervácia s priľahlými ulicami.

Pokračovať bude na ďalších vybraných hlavých uliciach mesta - ul. Komenského, Slovenská, kpt. Nálepku, Krátky rad, Duklianska, príjazdové cesty na sídlisko Vinbarg. Súbežne bude prebiehať aj kosba plôch verejných pohrebísk – cintorínov a verejných priestranstiev mestských častí Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Mihaľov, Poštárka, Bardejovská Zábava.

         Vzhľadom na vývoj klimatických podmienok a s nimi spojený intenzívny rast trávy sa kladú tiež vysoké nároky na organizáciu i samotný výkon prác. Skorý začiatok tohtoročnej sezóny kosenia sa odrazí aj v miernom zvýšení nákladov na túto činnosť, ktorý formou príspevku pre m.p. Bapos sa poskytuje z rozpočtu mesta.

 

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2016-04-13, 15:15, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám