Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V týchto dňoch od konca marca 2016 začala zamestnancami mesta distribúcia rozhodnutí mesta Bardejov, ktorými mesto ako správca miestnych daní a poplatkov vyrubilo občanom miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 a daň z nehnuteľností.


Správca poplatku opäť zvolil formu osobného doručovania prostredníctvom zamestnancov úradu, nakoľko uvedený spôsob sa v minulosti osvedčil a mestskej pokladni ušetrí značnú časť finančných prostriedkov.


Všetky náležitostí týkajúce sa poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dane z nehnuteľnosti vrátane termínov splatnosti, či spôsobov platby poplatku nájdu občania priamo v doručených rozhodnutiach.
Poplatok možno zaplatiť na účet správcu poplatku (číslo bankového účtu a variabilný symbol pre správnu identifikáciu platby sú uvedené v rozhodnutí) alebo v hotovosti do pokladne Mestského úradu, Radničné námestie 16,  pokladňa (vo dvore budova napravo).


Pokladničné hodiny
Pondelok: 8.00 - 12.00 -- 13.00 - 15.30
Utorok: 8.00 - 12.00 -- 13.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 12.00 -- 13.00 - 16.00
Štvrtok: 7.30 - 12.00 -- 13.00 - 15.00
Piatok: 7.30 - 12.00 -- 13.00 - 14.30

Všetkým občanom, ktorí si včas a riadne plnia svoje záväzky voči mestu, ďakujeme.


Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2016-03-22, 15:15, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám