Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

  Dňa 21. marca sa stretli predškoláci všetkých MŠ v našom meste, aby piesňami a básňami spoločne privítali prvý jarný deň a odohnali doznievajúcu zimu.

Miestom ich stretnutia bolo nádvorie MŠ v Bardejovskej Novej Vsi, ktoré ožilo tónmi detských riekaniek a piesní, v podaní 160 predškolákov v sprievode učiteliek.

Stretnutie detí sa uskutočnilo pod taktovkou pedagogického kolektívu z MŠ Bardejovská Nová Ves. Škôlkari sa zoskupili na školskom dvore a spoločne čakali na príchod detí a učiteliek MŠ BNV, oblečených v ľudových krojoch, ktoré pri príchode za spevu piesne Fašiangy Turíce priniesli Morenou. Prítomným deťom a učiteľkám sa prihovorila riaditeľka MŠ BNV, Viera Mihoková, ktorá všetkých privítala a v krátkosti oboznámila s tradíciou pochovávania Moreny. O niekoľko minút sa už zo školského dvora ozýval detský spev doprevádzaný hrou na akordeón v podaní Františka Palšu zo ZUŠ M. Vileca. Po krátkom spoločnom programe sa medzi deťmi objavili členovia folklórneho súboru Čerhovčan, z rúk učiteliek si prevzali Morenu a postavili sa na čelo sprievodu, smerujúceho k potoku Andrejovka. K nim sa postupne pridávali deti zo všetkých materských škôl, aby vytvorili dlhý sprievod, vyprevádzajúci Morenu, slamenú figurínu odetú do kroja a symbolizujúcu zimu. Odchod zimy a otvorenie cesty prichádzajúcej jari sa podľa tradície môže uskutočniť až po tom, čo mládenci a devy vyprevadia Morenu k potoku. Takýto priebeh malo aj toto podujatie. Všetci spoločne vyprevadili Morenu k potoku, aby z brehov sledovali, ako ju folkloristi pri brehu vyzliekli, zapálili a hodili do potoka. Morena odplávala a s ňou hádam odpláva aj doteraz kraľujúce obdobie zimy, aby sme mohli privítať prvé jarné slnečné dni.

Po tomto príjemnom, aj keď trochu chladnom dopoludní, sa deti vrátili do svojich škôlok a v najbližších dňoch budú iste pozorovať, či sa im podarilo jar konečne privolať.

Zverejnil: Alena Malegová, Mgr., 2016-03-22, 14:30, alena.malegova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám