Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V sobotu aj v našom meste zhasnú svetlá. Mesto Bardejov sa aj týmto spôsobom zapojí do projektu HODINA ZEME.

Dočasným vypnutím verejného osvetlenia spoločne budeme môcť zmierniť dôsledky a upozorniť na globálne otepľovanie, klimatické zmeny a svetelný smog.

Do tohto projektu sa môže zapojiť každý a prispieť k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Zhasnite a stlmite svetlá v domácnostiach a firmách a pridáte sa k miliarde ľudí po celej zemeguli.

V Bardejove budú vypnuté svietidlá verejného osvetlenia v sobotu 19. marca v čase od 20:30 hod.  do 21:30 hod.  a to:   v historickom jadre mesta – na Radničnom námestí a priľahlých uliciach, ul. Dlhý rad, Štefánikova, Jiráskova, Komenského, Partizánska, Ťačevská, ul. Slovenská, Krátky rad, Duklianska. Na sídlisku Vinbarg bude vypnuté verejné osvetlenie na hlavnej prístupovej ceste, na sídlisku Družba osvetlenie obvodovej komunikácie ul. Pod Papierňou. V mestskej časti  Bardejovská Nová Ves bude vypnuté verejné osvetlenie pozdĺž prístupového chodníka v priemyselnej zóne a ul. Námestie L. Berku a vypnuté bude osvetlenie aj v mestskej časti Dlhá Lúka.

V dobe zapojenia  mesta Bardejov do tohto projektu bude venovaná zvýšená pozornosť bezpečnosti prostredníctvom príslušníkov mestskej polície a príslušníkov Policajného zboru SR.

Hodina Zeme je globálnym projektom, ktorý okrem upozornenia na problémy globálneho otepľovania, klimatických zmien, či znečisťovania planéty má zároveň prispieť aj takýmito malými činmi k riešeniu týchto problémov a pomôcť tak v konečnom dôsledku i sebe.

Zverejnila: Elena Volčkovová, Ing., 2016-03-18, 13:15, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám