Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súvislosti s realizáciou stavby „I/77 Juhozápadný obchvat mesta Bardejov“ bude v čase od 05:30 hod. dňa 12.03. 2016 do 21:00 hod. dňa 13.03. 2016 (sobota a nedeľa) vykonaná úplná uzávierka úseku cesty II/545,

ul. kpt. Nálepku v Bardejove, v úseku od križovatky s cestou III/3507 ul. Ťačevskej (pri mestskom cintoríne) do križovatky s ul. kpt. Nálepku a ul. Starý blich (kruhová križovatka).

Náhradná obchádzková trasa povedie:
V smere od Prešova do Svidníka (a opačne) z cesty II/545 (odbočenie vľavo pri mestskom cintoríne) po ceste III/3507 ul. Ťačevská, ul. Partizánska, ďalej po ul. Mikulovská, cesta I/77 ul. Štefánikova, ul. Dlhý rad, ul. Slovenska.
V smere od Starej Ľubovne do Prešova (a opačne) z cesty I/77 ul. Štefánikova (odbočenie vpravo pri štadióne) po ul. Mikulovská, ul. Partizánska, ul. Ťačevská na cestu II/545 ul. kpt. Nálepku.
Okresné riaditeľstvo PZ v Bardejove preto žiada vodičov, ktorí budú prechádzať uvedeným úsekom, aby venovali zvýšenú pozornosť vedeniu vozidla a rešpektovali prenosné dopravné značky na obchádzkových trasách.

 

Zverejnil: Pavol Petrič, 2016-03-10, 15:50, pavol.petric@bardejov.sk

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám