Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Projekt výstavby juhozápadného obchvatu I/77, ktorého realizácia začala v minulom roku pôvodne nezohľadnil prístup pre peších na mestský cintorín zo severnej strany od ul. Ťačevská. Po niekoľkých rokovaniach zástupcov mesta s investorom IVSC Košice došlo k dohode a tento vstup bude súčasťou stavby juhozápadného obchvatu.

Novonavrhnutý chodník k mestskému cintorínu rieši napojenie severného vstupu mestského cintorína z chodníka situovaného pozdĺž miestnej komunikácie (ulica Tačevská). Trasa chodníka je vedená okolo násypového kužeľa mostného objektu smerom k pôvodnej vstupnej bráne na severnej strane cintorína.


Zverejnil: Elena Volčkovová, Ing., 2016-02-29, 15:15, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám