Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Ešte koncom roka 2015 otvorilo svoju pobočku aj v našom meste Centrum právnej pomoci.


Poskytuje právnu pomoc v občiansko-právnych veciach, obchodno-právnych, rodinno-právnych a pracovno-právnych veciach, v konaní pred správnym orgánom a aj v konaní pred Ústavným súdom SR. Poskytuje tiež právnu pomoc v cezhraničných sporoch, v azylových veciach, posôbí ako oznamovateľ protispoločenskej činnosti a osobám, ktorým bola pozastavená účinnosť pracovno-právneho úkonu.
Klient Centra právnej pomoci musí spĺňať tri kritériá podľa zákona:

- jeho príjem nesmie presahovať zákonom stanovenú hranicu
- nesmie ísť o zrejmú vec bezúspešného sporu (žiadateľ musí byť schopný označiť jednotlivé dôkazy na preukázanie svojich tvrdení)
- nesmie ísť o taký nárok, ktorý by mohol byť už premlčaný
Tiež hodnota sporu musí byť vyššia ako minimálna mzda (405 €), to sa však netýka sporov, kde hodnotu vyčísliť nemožno, napr. v konaní o rozvod manželstva. Centrum ale vždy posudzuje konkrétnu vec žiadateľa komplexne a individuálne.
Centrum tiež poskytuje aj právne poradenstvo, ktoré väčšinou spočíva v spisovaní rôznych podaní na súdy, alebo vyjadrení. Tiež poskytuje predbežné konzultácie, kde podmienkou na poskytnutie je úhrada poplatku 4,5 €, ktorý je pomerne nižší ako u advokáta. A túto predbežnú konzultáciu je možné poskytnúť ktorejkoľvek osobe bez akejkoľvek materiálnej alebo príjmovej núdze.
Centrum právnej pomoci je  rozpočtová organizácia, ktorá bola zriadená zákonom 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci fyzickým osobám v hmotnej núdzi. Sídli v Bratislave a v súčasnosti má po celom Slovensku má 14 pobočiek, jedna z nich je aj v Bardejove.
Centrum právnej pomoci je v Bardejove prístupné od 9.30 – 14.45 hod. každý druhý utorok v mesiaci na ul. Dlhý rad 16, v budove Okresného úradu. Presný rozpis termínov nájdete na webovej stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.
Zverejnil: Elena Volčkovová, Ing., 2016-02-26, 10:00, elena.volckovova@bardejov.sk

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám