Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove 19.11.2015 rozhodli poslanci o prenájme mestskej plavárne na Wolkerovej ulici v Bardejove, ktorú má v správe Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p. Bardejov. Novým nájomcom na dobu 10 rokov sa po podpísaní zmluvy stane s.r.o. BARDTERM, ktorá spravuje v meste tepelné hospodárstvo.

Nájomné za prenájom mestskej plavárne sa dohodlo vo výške 7 979 € bez DPH ročne, čo je výška ročných odpisov prenajatého majetku.

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov ako správca zariadenia nemal vo svojom rozpočte dostatok finančných prostriedkov na adekvátnu modernizáciu krytej plavárne, preto sa ju zaviazala zrealizovať finančne najsilnejšia mestská s. r. o. BARDTERM. Táto spoločnosť by mala v priebehu budúceho roka investovať do modernizácie krytej plavárne, čo by sa malo prejaviť v skvalitnení a rozšírení poskytovaných služieb a následne aj v znížení prevádzkových nákladov tohto zariadenia. Mestská plaváreň by mala po svojej rekonštrukcii slúžiť viac pre potreby verejnosti a to aj vďaka väčšiemu počtu hodín vyhradených pre verejnosť.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám