Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V stredu, 25.11.2015 poobede, navštívila naše mesto skupina podnikateľov z Brazílie so záujmom rozšírenia svojich podnikateľských aktivít a investovania v Európe.

V zasadacej miestnosti mestského úradu ich privítal primátor mesta, ktorý podnikateľom prezentoval možnosti investovania v našom meste, pričom upriamil pozornosť na len nedávno skolaudované a pre tento účel pripravené priestory v tzv. hnedom priemyselnom parku. Ponúkol zároveň ústretovosť a aj konkrétnu pomoc samosprávy v oblasti podpory investícií, ktoré majú dopad na zvýšenie zamestnanosti v meste. Primátor tiež informoval hostí aj o zázemí, ktoré im práve naše mesto môže ponúknuť - tým je výnimočná atmosféra nášho mesta plynúca z jeho histórie a dlhodobej starostlivosti o pamiatky ocenené zápisom v zozname UNESCO, ako aj z tradície kúpeľníctva siahajúcej do ďalekej minulosti.

Potenciálni investori zastupovali oblasť elektrotechnického priemyslu, výroby doplnkov pre automobilový priemysel a špeciálnej obuvníckej výroby. Z tohto dôvodu ich zaujímala situácia v našom meste a regiónu hlavne z hľadiska disponibilnosti a pripravenosti pracovnej sily, možnosti jej vzdelávania, dopravnej dostupnosti Bardejova vrátane leteckej, otázky súvisiace s nájmom výrobných priestorov atď. Očakávanou bola ich požiadavka vidieť ponúknuté priestory na vlastné oči, čo sa aj udialo. Počas prehliadky vyjadrili potenciálni investori uznanie k úrovni pripravenosti výrobných, ako aj ostatných súvisiacich priestorov a čo bolo najdôležitejšie – aj svoj predbežný záujem. Definitívne rozhodnutie by mali prijať v mesiaci december 2015.

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám