Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov využilo ponuku od Nadácie Slovenskej sporiteľne a sprostredkovalo pre Základnú školu Komenského 23 v Bardejove výstavbu multifunkčného ihriska. Pôvodne boli v hre ešte ďalšie dve základné školy a to ZŠ Bartolomeja Krpelca a ZŠ Pod Vinbargom.

Správna rada nadácie spomedzi troch areálov nakoniec vybrala areál ZŠ Komenského 23.

Zhotoviteľom ihriska s rozpočtovým nákladom okolo 50 000 € je firma FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., ktorá by mala stavbu ukončiť do konca novembra 2015. Keďže finančné prostriedky na výstavbu poskytla nadácia, pre rozpočet mesta to nebude znamenať žiadnu záťaž.

Nové multifunkčné ihrisko bude vo vlastníctve Mesta Bardejov a v správe ZŠ Komenského 23. Ihrisko by malo byť oplotené a monitorované kamerovým systémom. Uvažuje sa aj o vybudovaní samostatného vchodu, keďže by nemalo slúžiť len pre účely základnej škola ale aj pre širokú verejnosť.

Vybudovanie multifunkčného ihriska bude znamenať prínos pre aktívny pohyb a športové využitie detí, mládeže a ostatných obyvateľov mesta.

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám