Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých, kedy si každý rok pripomíname našich rodinných príslušníkov ako aj blízke osoby, ktoré nás navždy opustili.

Na najväčšom cintoríne v meste, na Mestskom cintoríne na ul. kpt. Nálepku bude počas týchto sviatkov zmenený režim prevádzky a to následovne:

  • osvetlenie celého pohrebiska  od pondelka 27. 10. 2015 do 8. 11. 2015 v čase od 17.00 hod. – 22.00 hod.
  • zvonenie zvonov v nedeľu 1. 11. 2015 o 11.00 hod. a o 15.00 hod.
  • stála služba :

sobota 31. 10. 2015 od 8.00 – 18.00 hod.,
nedeľa   1. 11. 201 od 9.00 – 21.00 hod.,
pondelok  2. 11. 2015 od 8.00 – 18.00 hod.

Počas tejto doby budú  v prípade záujmu poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa hrobových miest, nájmu hrobových miest a o spôsobe platby za hrobové miesto priamo v kancelárii správcu cintorína.

            S týmto blížiacim sa obdobím si dovoľujeme požiadať všetkých, ktorí majú na pohrebiskách v správe m. p. Bapos pochovaných svojich príbuzných, aby si overili povinnosť uhradenia poplatkov za prenájom hrobového miesta  a to:

  • v kancelárii pohrebníctva ( ul. Mlynská 1 – priestory v športovej hale) osobne alebo telefonicky na tel. č. 054/474 68 16 v čase od 8.00-16.00 hod. 
  • na Mestskom cintoríne ( ul. kpt. Nálepku ) osobne alebo telefonicky na tel. č. 054/472 30 15
  •  elektronicky na http://www.bapos.sk/cementery/info/ zadaním mena nájomcu

Poplatky je možné uhradiť v hotovosti, alebo aj bezhotovostnou platbou po telefonickom dohovore na t. č. 054/474 68 16.

Pohrebné služby sú v čase pracovného voľna zabezpečené na telefónnych číslach:

  •  0911 420 122 a 0910 244 389

Mesto Bardejov  prostredníctvom mestského podniku Bapos, m. p. Bardejov spravuje celkom vyše 8 660 hrobových miest na 6 pohrebiskách: Mestský cintorín, Cintorín sv. Michala, Cintorín sv. Anny, Cintorín Bardejovský Mihaľov, Cintorín Bardejovská Nová Ves, Cintorín Dlhá Lúka. Evanjelický cintorín na Kellerovej ul., cintorín Sv. Jakuba  a pohrebisko na Kalvárii spravuje cirkevný správca.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám