Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Každoročne si 28. októbra pripomíname okrem vzniku samostatného Československa (1918) aj narodenie Ľudovíta Štúra – slávneho mysliteľa, demokrata, proroka európskeho formátu a a rodáka z Uhrovca, ktorého posolstvo svetu je dnes veľmi aktuálne, hlavne keď ide o zjednotenie Slovanov a ich prínos pre uchovanie európskych civilizačných tradícií.

Podľa Štúra bolo veľmi dôležíté a aj ostalo heslo o tom, že najkrajšie slová sú skutky. Bol to práve Ľudovít Štúr, ktorý keď bolo potrebné, aby si ľudia na území Uhorska, ktorí boli Slovákmi, porozumeli, tak práve vtedy obhajoval a postavil sa za spisovnú slovenčinu. Zjednocoval a dával dohromady Slovákov prostredníctvom Slovenských národných novín. Ako politik sa významným spôsobom  angažoval aj v uhorskom sneme a v období rokov 1848 – 1849 bol jedným z revolučných vodcov a zobral do ruky aj zbraň.

Pri príležitosti jeho 200 – stého výročia od narodenia bola vydaná Národnou bankou Slovenska strieborná zberateľská minca a obehová pamätná minca so Štúrovým portrétom. Taktiež prostredníctvom Slovenskej pošty vyšla štúrovská poštová známka.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám