Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Koncom minulého roka vykonával v Bardejove Pamiatkový úrad SR digitalizáciu pamiatkového fondu Mestskej pamiatkovej rezervácie Bardejov (ďalej len „MPR“), ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Táto aktivita tvorila súčasť projektu Digitálny pamiatkový fond, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS).

  V októbri 2015 pracovníci digitalizačného a  fotografického tímu nadviazali na minuloročné práce a pokračujú v digitalizácii najdôležitejších častí MPR. Digitalizácia sa týka interiérov a exteriérov goticko-renesančnej mestskej radnice a gotickej Baziliky sv. Egídia, exteriérov meštianskych domov na Radničnom námestí, bášt a fortifikačného systému. V súčasnosti je ukončená digitalizácia interiéru bývalej mestskej radnice a  pripravuje sa digitalizácia interiéru Baziliky sv. Egídia. Digitalizačné práce by mali prebiehať minimálne do konca októbra 2015.  

 

        Výstupom projektu budú digitalizované údaje pamiatkového fondu, ktoré budú slúžiť ako základ pre ďalšie sprístupňovanie kultúrneho dedičstva širokej odbornej i laickej verejnosti.

Najblišie udalosti

14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám