Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia dlhodobo nefunkčnej cestnej svetelnej signalizácie (ďalej len „CSS“) križovatky ulíc Slovenská – Kúpeľná – Kacvinského v Bardejove na štátnej ceste I/77, ktorá je súčasťou cestného ťahu medzi mestami Poprad a Svidník.

V dôsledku narastajúcej intenzity dopravy, hlavne tranzitnej, je toto územie nepriaznivo zaťažované hlukom, exhalátmi, zvýšenou nehodovosťou a ďalšími vplyvmi. Mesto Bardejov sa rozhodlo pre túto investíciu za účelom zlepšenia technických parametrov križovatky, zvýšenia bezpečnosti dopravy a chodcov a minimalizovania negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.

Smerové a výškové vedenie, ako aj odvodnenie ciest, zostanú v pôvodnom stave, nejedná sa teda o komplexnú rekonštrukciu križovatky.

        V rámci stavebných prác na križovatke dôjde k úpravám stredových ostrovčekov a bezbariérových priechodov pre peších, zelene a osvetlenia. Bude zrekonštruované dlhodobo nefunkčné zariadenie CSS realizáciou novej kabeláže, nových stožiarov CSS, nových návestidiel LED, a to zriadením nových detektorových slučiek, dodávkou nového radiča CSS a uložením nového napájacieho a koordinačného kábla CSS.   

        Po ukončení rekonštrukcie bude fungovať líniová koordinácia medzi cestnými svetelnými signalizáciami križovatky Slovenská – Nový Sad – Stanica ŽSR a križovatky Slovenská – Duklianska – Pod Vinbargom.

        Zhotoviteľom stavby s rozpočtovým nákladom 156 397,28 € je spoločnosťALAM s.r.o., Nezábudková 40, 821 01 Bratislava. Rekonštrukcia križovatky by mala byť ukončená  v decembri 2015.    

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám