Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Bardejove schválili koncom septembra všeobecne záväzné nariadenia, ktorými určili názvy mostov, okružných križovatiek a ulíc v Bardejove.

Nové názvy ulíc a verejných priestranstiev sú súčasťou systému orientácie v meste a mali by prispieť k lepšej dostupnosti záchranných systémov, orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta.

  V Bardejove vrátane mestských častí máme celkom 17 mostov, z toho 4 mosty, ktoré prechádzajú ponad rieku Topľa, 7 mosty ponad potok Šibská voda a po 3 mosty ponad potoky Kamenec a Andrejuvka. Na rokovaní mestského zastupiteľstva bolo rozhodnuté o pomenovaní mostov prechádzajúcich ponad rieku Topľa. Inšpiráciou k ich pomenovaniu boli už „ľudovo používané“ pomenovania vo väzbe na lokality, ktoré spájajú mosty smerom von z mesta a to Kúpeľský most (ul. Slovenská, Mokrolužský most (ul. Štefánikova) , Most Pod Vinbargom (ul. Kellerova a Pod Vinbargom) a Most Oroszova lávka (medzi ulicami Kutuzovova a Toplianska).

       Bardejovskí poslanci rozhodli aj o pomenovaní šiestich okružných križovatiek v Bardejove a to nasledovne:

1. Okružná križovatka priemyselná (miesto stretu ulíc Duklianskej a Priemyselnej),

2. Okružná križovatka Pod Vinbargom (ako súčasť ulice Pod Vinbargom),

3. Okružná križovatka pri hornej bráne (miesto stretu ulíc Jiráskovej, Rhodyho, Šiancovej a Kpt. Nálepku),

4. Okružná križovatka pri západnej bráne (miesto stretu ulíc Jiráskovej, Partizánskej a Hviezdoslavovej),

5. Okružná križovatka pri bocianovi (miesto stretu ulíc Partizánskej a Mlynskej) a 

6. Okružná križovatka pri tržnici (miesto stretu ulíc Komenského, Mlynskej a sv. Jakuba).

        Mestská časť Bardejovská Nová Ves je bohatšia o pomenovanie 9 nových ulíc a to: Agátová ulica, Javorová ulica, Jelšová ulica, Smreková ulica, Gaštanová ulica, Buková ulica, Jedľová ulica, Topoľová ulica a Vŕbová ulica.  Pri pomenovaní ulíc sa vychádzalo zo spôsobu pomenovania ulíc uplatnenému v roku 1991 a to podľa slovenských názvov stromov.

        Slovenské názvy kvetín boli inšpiráciou pri pomenovaní ôsmich vznikajúcich ulíc pri vstupe do Bardejovských Kúpeľov. Ide o tieto ulice: Azalková ulica, Astrová ulica, Fialková ulica, Konvalinková ulica, Zvončeková ulica, Klinčeková ulica, Ľaliová ulica a Narcisová ulica.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám