Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

           Koncom septembra 2015 začali práce na I. etape rekonštrukcie futbalového štadióna v Bardejove.  V súlade s harmonogramom realizuje Metrostav, a.s. zemné a búracie práce. V polovici októbra by mali byť pripravené základové pätky pre tribúny tak, aby v priebehu šiestich týždňov mohli byť osadené samotné tribúny. 

          Celý štadión prejde zmenou, pribudnú nové sedačky, tráva, reflektory, striedačky, hygienické zariadenia. Po renovácii bude mať štadión kapacitu na sedenie približne 4 000 miest. Futbalové ihrisko bude posunuté bližšie k hlavnej tribúne. Zanikne 400 metrov dlhá atletická dráha.

          Celkové rozpočtové náklady na rekonštrukciu štadióna sú takmer 1,5 mil. €, z toho 750 000 € predstavuje dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá bude vyplácaná prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu. Z týchto finančných prostriedkov budú postavené tribúny vrátane ich zastrešenia. Zvyšné finančné prostriedky budú zabezpečené z rozpočtu mesta.

          Do konca roka 2015 by mal zhotoviteľ preinvestovať na stavbe sumu 430 000 €. Po realizácii zemných a búracích prác by mali na štadióne pribudnúť hygienické zariadenia pri tribúnach, vodovodné a kanalizačné prípojky k hygienickým zariadeniam a elektroinštalácia. Začne sa aj s výstavbou prístupovej komunikácie okolo ihriska.

          Trávnatá plocha vrátane vykurovania a zavlažovania by mala byť hotová do konca júla 2016. Je predpoklad, že v auguste 2016 by sa plocha futbalového ihriska mohla začať naplno využívať. Po dokončení rekonštrukcie bude štadión spĺňať parametre a kritéria UEFA pre štadióny kategórie 2 a môže byť využívaný aj pre potreby štátnych športových reprezentácií vo futbale (od mládežníckych kategórií až po kategóriu seniorskú).    

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám