Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka.

Účastníci žiadali spoločnosť a najmä zodpovedných verejných činiteľov (vládu SR, poslancov NR SR, prezidenta a iné štátne inštitúcie) o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Pochod, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 20. 9. 2015 v niektorých mestách Slovenska nadväzoval na úspešný prvý Národný pochod za život, na ktorom sa 22. 9. 2013 v Košiciach zúčastnilo 80 000 občanov.

Zvláštna pozornosť sa venovala na Národnom pochode za život v Bratislave  situácii tehotných mám v ťažkostiach a tomu, ako im vieme pomáhať.

Týmto pochodom pokojne vyjadrili účastníci jednoznačné požiadavky, aby zákon a spoločnosť:

  • chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť,
  • chránili, podporovali a vyzdvihovali rodinu založenú manželstvom muža a ženy,
  • chránili rodičovské práva na výchovu detí.

Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj slovenské hnutie za život pripája k celosvetového hnutiu.

Vždy aktuálnou výzvou pre každého z nás snaha ochraňovať život každého človeka v rámci možností každého jednotlivca, rodiny, skupiny, organizácie, inštitúcie, iniciatívy či zoskupenia.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám