Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

OWHC – TheOrganization of World Heritage Cities  - organizácie svetového dedičstva miest bola založená 8. septembra  1993  v meste Fez (Maroko) a mestá svetového dedičstva si ho pripomínajú tým, že organizujú rôzne aktivity, ktorých cieľom je zdôrazniť ich jedinečnosť,

významnú zodpovednosť mesta chrániť, rovnako ako podporu svetového dedičstva, a najmä privilégium mať časť tohto dedičstva v ich meste.

Každoročne si tento deň pripomína organizácia túto udalosť  a tento deň je vyhlásený za Deň solidarity svetového dedičstva miest.

Združenie OWHC združuje tzv. „unescovské“ mestá celého sveta, ktoré sú z hľadiska ich efektívnejšej organizácie a vzájomnej komunikácie rozdelené do jednotlivých regiónov.

Sedem regionálnych sekretariátov podporujú prácu generálneho sekretariátu:

Hlavnými cieľmi organizácie sú uprednostňovať vykonávanie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, podporovať spoluprácu a výmenu informácií a odborných znalostí o otázkach ochrany a riadenia ako aj rozvíjať zmysel pre solidaritu medzi svojimi členskými mestami.

Za týmto účelom sa OWHC organizuje rad stretnutí: Svetové kongresy, konferencie, semináre a workshopy zaoberajúca sa problémy, ktoré je potrebné splniť vo sfére manažmentu a stratégií, ktoré sa týkajú zachovania a rozvoja historických miest. Navyše OWHC ponúka svojim členom mestských mnoho programov a projektov, ktorých cieľom je presadzovať a podporovať údržby, uznanie a rozvoj ich svetového dedičstva: Mládež na stope svetového dedičstva, City2City, The Jean-Paul-l'Allier cenu za Heritage, Medzinárodná video produkcie súťaž "Moje mesto, naša svetového dedičstva", Solidarita deň svetového dedičstva miest - 8. septembra starostovia a dedičstvo, prípadové štúdie, atď.

Starostovia svetového dedičstva mesta, ktoré zaplatili svoje ročné členské príspevky tvoria valné zhromaždenie, organizácie prvoradým autoritu. Valné zhromaždenie má sa schádza raz za dva roky.

Predstavenstvo sa skladá z ôsmich primátorov volených Valným zhromaždením. Schádza sa najmenej raz za rok.

Generálny sekretariát je riadený generálnym tajomníkom, menovaný Valným zhromaždením, ktorý dohliada na výkon mandátov prijatých členov, administratíva day-to-day organizačného, ​​personálneho riadenia a náboru.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám