Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

           Európsky týždeň mobility je názov kampane, ktorú organizuje na medzinárodnej úrovni Európska komisia. Jej cieľom je, aby sa to tohto programu zapojilo čo najviac samospráv (miest a obcí) za účelom zavádzania nových krátkodobých aj dlhodobých opatrení pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia v období od 16. do 22. septembra.

            Ako hlavné podujatie iniciatívy SPRÁVNE KOMBINUJ/DO THE RIGHT MIX je kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY vynikajúcou príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Tým otvára cestu pre zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii.

            Miestnym orgánom sa odporúča organizovať aktivity na zvýšenie povedomia v rámci daných tém a zaviesť trvalé opatrenia, ktoré zlepšia situáciu udržateľnej dopravy v meste.

            Cieľom kampane pre rok 2015 je zavedenie nových skúseností v každodennej mobilite. Už to nie je o priamom presviedčaní prestať využívať individuálnu motorovú dopravu a úplne sa jej vzdať. Auto obsadené iba jednou osobou je stále tým najhorším prvkom cestnej premávky z hľadiska bezpečnosti dopravy a ochrany životného prostredia, no pre nás všetkých bude vždy lepšie, keď aj to auto bude plne obsadené. Využívanie existujúcich kapacít nám vytvára priaznivé podmienky pre zachovanie pôvodných vzácností v mestách - životného priestoru.

Tohtoročný slogan  VYBER. ZMEŇ. KOMBINUJ." /„Choose. Change. Combine.“/

           Každá cesta je iná, ale príliš často sa spoliehame na rovnaký druh dopravy bez ohľadu na to, či je pre danú úlohu najvhodnejší. Možno inštinktívne nasadneme do nášho auta, aj keď jazda na bicykli alebo verejnou dopravou môže byť efektívnejšou voľbou. Jedným z dôvodov môže byť, že súkromný automobil sa prezentuje ako vhodnejší všestranný prostriedok, ktorý poľahky splní všetky naše cestovné potreby lepšie, než akýkoľvek iný druh dopravy. Pre príliš mnoho z nás je naše auto osobnou zárukou prepravy od dverí k dverám, zatiaľ čo žiadna z alternatív nie je vnímaná tak, že by bola schopná plne pokryť požiadavky na našu mobilitu. Avšak táto viera pri bližšom pohľade neobstojí. Kombinácia rôznych spôsobov vytvára bezproblémovú prepravu, ktorou sa vyhneme zápcham a závislosti na našich vozidlách. Tohtoročná téma ETM-multimodalita vyzýva ľudí ku kombinovaniu spôsobov cestovania, čoho výsledkom môže byť rýchlejšia a príjemnejšia cesta.

           Prostredníctvom rozumného výberu druhu dopravy, ktorý používame, môžeme ušetriť peniaze, zlepšiť naše zdravie             a pomôcť životnému prostrediu - vyžaduje si to len dobrú vôľu skúsiť niečo nové. Voľbou, zmenou a kombinovaním môžeme docieliť, že naše cesty budú pracovať pre nás.

          

 

Nechajme auto doma

           Dopravné problémy v každom meste sú spôsobené vysokým podielom individuálnej automobilovej dopravy na krátke vzdialenosti. Len cca 10 – 15 % tvorí tranzit, zvyšok je cieľová a vnútromestská doprava  s cestami na krátke vzdialenosti do 6 km. Doprava sa podieľa na 40% produkcie COx, Nox a prachových častíc. Je hlavným zdrojom hluku, vytvára enormné nároky na limitovaný životný priestor a rozpočet. Problémom je, že tieto negatívne dopady dopravy sa nedávajú do súvislosti s kvalitou života a kvalitou zdravia vo všetkých súvislostiach. Na Slovensku sa zvyknú problémy dopravy riešiť predovšetkým s ohľadom na individuálnu automobilovú dopravu bez zohľadnenia potrieb ostatných účastníkov cestnej premávky. Rozširujú sa cesty, budujú sa komplikované križovatky a vysokokapacitné parkoviská. Vo svete je ale táto „budovateľská“ fáza už prekonaná. Pozornosť urbanistov sa zameriava na podporu koalície dopravy cyklistickej, pešej a verejnej. Výsledok? Napríklad v najväčších nemeckých mestách sa zastavil rast individuálnej automobilovej dopravy, znižuje sa počet áut                    v domácnostiach (napr. na 1000 obyvateľov menej áut v Berlíne ako v Prešove), zvyšuje sa používanie bicykla.

           Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut (22. septembra) je súčasťou Európskeho týždňa mobility (16. - 22. septembra), zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza             z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov. Cieľom dňa bez áut je aspoň raz v roku upozorniť na negatívne dôsledky automobilovej dopravy, znížiť množstvo áut na cestách, tým aj pohonných látok, a teda škodlivých emisií a ponúknuť náhradné riešenia. Tými sú ostatné druhy dopravy - verejná, bicyklová alebo pešia.

           Mesto Bardejov v spolupráci s dopravcom SAD Prešov, a.s., sa zapoja do kampane „Európsky deň bez áut“ a to tak, že dňa 22. septembra 2015 poskytnú mestskú hromadnú dopravu zadarmo pre držiteľov vodičských preukazov. Zapojiť sa môžete aj vy, ak v tento deň necháte svoje auto doma.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám