Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Po dvojmesačných prázdninách sa minulý týždeň v stredu   2. septembra 2015 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov  opäť rozozvučali školské zvončeky a žiakom začali nové povinnosti.
 

Mesto Bardejov je zriaďovateľom 4 základných škôl, 2 základných škôl s materskými školami, 6 centier voľného času, ktoré sú súčasťou základných škôl, 1 základnej umeleckej školy a 7 materských škôl bez právnej subjektivity.

V školskom roku 2014/2015 do ich tried nastúpilo takmer 3 190 žiakov, čo je pokles oproti minulému roku. Počet prváčikov je 308.

Žiaci základných a stredných škôl budú v novom školskom roku 2015/2016 v laviciach  191 vyučovacích dní. Oproti minulému roku pobudnú v škole o 4 dni dlhšie a prázdninovať budú o deň kratšie. S výnimkou víkendov a veľkých letných prázdnin čaká na žiakov spolu 24 dní voľna. Najbližšie si budú môcť od školy oddýchnuť už 15. septembra, na deň pracovného pokoja vo sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Okrem nedeľného Sviatku všetkých svätých (1. november) pripadnú na víkend ešte Sviatok práce (1. máj) a Deň víťazstva nad fašizmom (8. máj). Zvyšné sviatky oslobodia žiakov od vstávania do školy. Riaditelia škôl môžu počas školského roka udeliť žiakom maximálne 5 dní riaditeľského voľna z prevádzkových alebo organizačných dôvodov.

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl prebehne 6. apríla. Externú časť maturitných skúšok absolvujú študenti od 15. až do 18. marca. Termíny internej časti maturít určia príslušné odbory školstva okresných úradov.

Riaditeľské voľno sa nevzťahuje na materské školy.

Prehľad prázdnin a sviatkov v školskom roku 2015/2016

 

Kraj

Termín

   

Od:

Do:

Sedembolestná Panna Mária - deň pracovného pokoja

 

15. september (utorok)

15. september (utorok)

Jesenné prázdniny

všetky

29. október (štvrtok)

30. október (piatok)

Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok

 

17. november (utorok)

17. november (utorok)

Vianočné prázdniny*

všetky

23. december (streda)

7. január (štvrtok)

Polročné prázdniny

všetky

1. február (pondelok)

1. február (pondelok)

Jarné prázdniny

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február (pondelok)

19. február (piatok)

 

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

22. február (pondelok)

26. február (piatok)

 

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

29. február (pondelok)

4. marec (piatok)

Veľkonočné prázdniny**

všetky

24. marec (štvrtok)

29. marec (utorok)

Letné prázdniny

všetky

1. júl (piatok)

2. september (piatok)

*24. 12. Štedrý deň, 25.12. Prvý sviatok vianočný, 26. 12. Druhý sviatok vianočný, 1. 1. Deň vzniku SR, 6. 1. Zjavenie Pána (Traja králi)

**25. 3. Veľký piatok, 28. 3. Veľkonočný pondelok

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám