Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V školskom roku 2015/2016 predpokladáme, že základné školy v meste bude navštevovať 3 188 žiakov, čo je oproti minulému školskému roku pokles o 51 žiakov. Predpokladaný počet žiakov v 1. ročníku je 308. Medziročný pokles nie je v tomto období spôsobený úbytkom počtu detí v prvom ročníku,

ale skôr nepomerom medzi počtom nastupujúcich piatakov a odchádzajúcich deviatakov. Po uplynulom školskom roku, kedy sa tento výpadok podarilo čiastočne kompenzovať príchodom žiakov zo zrušených ZŠ v dvoch obciach okresu, na začiatku nadchádzajúceho školského roka takáto situácia nenastala. Vplyv na pokles žiakov má aj vytvorenie nového bilingválneho gymnázia, kde odchádzajú ďalší žiaci z ôsmeho ročníka našich základných škôl.

Presné údaje o počte žiakov a o počte tried v budúcom školskom roku budú uvedené

k 15.9.2015 v školskom výkaze MŠ SR 3-01 a po ukončení eduzberu k 30.9.2015.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám