Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Rozvíjajúca sa spolupráca v oblasti cestovného ruchu v rámci regiónu mesta Bardejov a predovšetkým pripravované ďalšie zámery na realizáciu infraštrukturálnych projektov sú jedným z hlavných dôvodov pre rozšírenie členskej základne Oblastnej organizácie Šariš Bardejov (OOCR).

            Aktivity sú smerované k prepojeniu mesta na blízke cezhraničné turistické centrá Poľska a súčasne partnerské mesta Bardejova a dotýkajú sa aj obcí nachádzajúcich sa na týchto trasách. Aj to bolo dôvod pre riešenie vstupu obce Sveržov, Zlaté, Kurov do OOCR.

            Spoločná nedávna históriu okresu Svidník najmä z obdobia, kedy tento okres bol súčasťou okresu Bardejov, zaujímavé turistické atraktivity mesta Svidník, ale aj pamiatky z obdobia II. sv. vojny a predovšetkým zachovaná sakrálna drevená architektúra, ktorá je súčasťou zoznamu UNESCO motivujú rokovania o prijatí  Mesta Svidník za člena OOCR.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám