Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom júnovom zasadnutí schválilo okrem iného aj dve všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určujú názvy námestia a parku.

Konkrétne ide o Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka, ktoré tvorí okolie   gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku Vinbarg a Park Emila Korbu, ktorý je lokalizovaný vedľa Baziliky minor sv. Egídia a bol kompletne zrekonštruovaný.

          Správca gréckokatolíckej farnosti na Vinbargu PaedDr. Florián Potočňák, ThLic. požiadal Mesto Bardejov ešte v roku 2013 o  pomenovanie priestranstva vedľa novovybudovaného Farského chrámu bl. hieromučeníkov Pavla a Vasiľa a navrhol názov Námestie bl. biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka. Vzhľadom na to, že sa jednalo o dlhý názov námestia, predkladateľ návrhu pomenovania nového námestia predložil nový návrh na pomenovanie námestia so skráteným názvom a to: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka.S uvedeným návrhom sa stotožnila názvoslovná komisia a následne aj Mestské zastupiteľstvo v Bardejove. 

       Rodiskom otca biskupa Vasiľa Hopka je obec Hrabské, ktorá sa nachádza v okrese Bardejov. Biskup Pavol Peter Gojdič pôsobil v obci Cigeľka, ktorá sa tiež nachádza v okrese Bardejov. Obaja gréckokatolícki biskupi boli v minulom režime vo vykonštruovaných procesoch odsúdení a väznení. Otec biskup P. P. Gojdič, odsúdený na doživotie, zomrel na následky mučenia a zlého zaobchádzania v leopoldovskej väznici. Otec biskup V. Hopko bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobody a dlhodobý pobyt vo väzení sa podpísal na jeho zdravotnom stave.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám