Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- časť mesta Bardejov,  ul. Štefánikova v úseku od č. d. 8 po č. d. 63, ul. Mikulovská v úseku od č. d. 15 po č. d. 19 bude v termíne

3. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

- časť mesta Bardejov,  ul. Štefánikova v úseku od č. d. 8 po č. d. 63, ul. Mikulovská celá, ul. Cintorínska celá, ul. Jána Bottu celá, ul. Sládkovičova celá, ul. Pod papierňou v úseku od č. d. 1 po č. d. 28, chaty Pod papierňou, ul. Partizánska v úseku od č. d. 28 po č. d. 43 bude v termíne

4. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

- časť mesta Bardejov,  ul. Štefánikova v úseku od č. d. 8 po č. d. 63, ul. Družstevná celá, ul. Mikulovská v úseku od č. d. 15 po č. d. 19 bude v termíne

5. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

- časť mesta Bardejov,  ul. Štefánikova v úseku od č. d. 8 po č. d. 63 bude v termíne

6. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

7. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

- časť mesta Bardejov,  ul. Štefánikova v úseku od č. d. 24 po č. d. 63 bude v termíne

10. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

11. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

- časť mesta Bardejov,  ul. Partizánska v úseku od č. d. 28 po č. d. 43, ul. Mikulovská celá, ul. Jána Bottu celá, ul. Sládkovičova celá, ul. Cintorínska celá, ul. Pod papierňou v úseku od č. d. 1 po č. d. 28 a chaty Pod papierňou bude v termíne

12. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

- časť mesta Bardejov,  ul. Mikulovská celá bude v termíne

13. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

14. august 2015 v čase od 7.30 h do 18.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám