Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s., ktorá prevádzkuje distribučnú sústavu elektriny na východnom Slovensku uskutočňuje v týchto mesiacoch dozber údajov o podzemných a nadzemných elektrockých vedeniach nízkeho napätia po vykonanej rekonštrukcii.

 

Pri výkone práce budú poverení pracovníci používať na označenie trás podzemných káblov ekologicky neškodné spreje a značky sa môžu objaviť na chodníkoch alebo na zemi. Tieto značky neznamenajú následné výkopové práce, či iné obmedzenia pre obyvateľov a po 2 – 3 mesiacoch zmiznú sami. Súčasťou zberu údajov je aj odčítavanie sériových čísel elektromerov odberateľov elektriny (bez odčítavania stavu elektromerov).

Detailné zmapovanie  a spracovanie elektrických vedení do budúcnosti umožní skvalitniť distribúciu elektriny pre jej koncových odberatľov a urýchliť a skvalitniť vyjadrovacie procesy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v stavebných konaniach.

Východoslovenská distribučná, a. s. prosí preto počas najbližších mesiacov o toleranciu a trpezlivosť pri ich činnosti.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám