Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súvislosti s realizáciou projektu „Revitalizácia centrálnej mestskej  zóny mesta Bardejov“, ktorého súčasťou je aj výstavba dvoch nových kruhových križovatiek,  bude od 4. mája 2015  do druhej polovice mája uzavretá križovatka Jiráskova – Partizánska - Hviezdoslavova (pri okresnom súde) a križovatka Partizánska – Mlynská (pri bocianoch).

Súbežná realizácia rekonštrukcie vyššie uvedených križovatiek si vyžiada nové dopravné obmedzenia a s tým súvisiacu zmenu organizácie dopravy i presmerovanie liniek mestskej hromadnej dopravy.

              Pôvodne sa s realizáciou stavebných prác na kruhovej križovatke „pri okresnom súde“ malo začať až po  sprejazdnení novej kruhovej križovatky „pri bocianoch“, avšak nepredpokladané komplikácie pri prekládke zariadení sietí technickej infraštruktúry spôsobili predĺženie  termínu ukončenia stavebných prác na križovatke „pri bocianoch“. Vzhľadom k tomu, ale najmä z dôvodu  dodržania celkového termínu ukončenia celého projektu, mesto, ako investor stavby, sa rozhodlo  pre súbežnú realizáciu stavebných prác na oboch križovatkách.

             V súčasnosti sú na území mesta realizované ďalšie rozsiahle stavebné práce na budovaní juhozápadného obchvatu, ktorý by mal byť ukončený v druhej polovici roka 2016. Aj táto akcia si vyžaduje obmedzenia v doprave  i obmedzenie životného komfortu obyvateľov dotknutých lokalít.

V tejto súvislosti Vás prosíme o pochopenie a toleranciu.

Po ich ukončení získa mesto Bardejov opäť novšiu, atraktívnejšiu tvár a nové kruhové križovatky prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v tejto časti mesta.

Za pochopenie a porozumenie Vám ďakujeme.

Najblišie udalosti

30 apr 2024
19:00 - 21:00
OTVORENIE FONTÁN
01 máj 2024
14:00 - 21:00
MAJÁLES
23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám