Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

časť mesta Bardejov, - ul. Mikulovská, úsek od č. d. 8 po č. d. 13, celá ulica Cintorínska, ul. Pod papierňou, úsek od č. d. 1 po č. d. 29 (rodinné domy + chaty), ul. Partizánska, úsek od č. d. 28 po č. d. 31, č. d. 33A, 36, 37, 39, 43, ul. Sázavského, garáže + rodinné domy pri garážach

bude v termíne 14. máj 2015 v čase od 8.10 h do 11.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Najblišie udalosti

Žiadne udalosti

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám