Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra (28. október 1815 Uhrovec – 12. január 1856 Modra).

Toto okrúhle výročie je mimoriadnou príležitosťou na pripomenutie si jeho pozoruhodného života a diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do zahraničia, predovšetkým na území tých štátov, ktoré sa spájajú s jeho životom, a v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prestíž dvojstému výročiu narodenia Ľudovíta Štúra dodáva aj jeho zaradenie do zoznamu výročí Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) na roky 2014 – 2015, ktorý schválila na svojom zasadnutí 37. generálna konferencia Unesca 5. novembra 2013 v Paríži.

Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je jedinečnou a neopakovateľnou príležitosťou na dôstojné pripomenutie života a diela Ľudovíta Štúra, štúrovcov a slovenčiny ako nášho národného jazyka.

Ľudovít Štúr bol mimoriadne aktívnou vedúcou a mnohorozmernou osobnosťou slovenských dejín v prelomových časoch slovenského národného obrodenia, vynikal ako jazykovedec a kodifikátor slovenskej spisovnej reči, publicista a zakladateľ slovenskej národnej žurnalistiky, bol vynikajúcim pedagógom a vodcom generácie nazývanej štúrovci, bojovníkom proti národnému a sociálnemu útlaku a za práva poddaného ľudu v duchu humanity a tolerancie a európsky orientovaným vzdelancom a reprezentantom slovanskej spolupráce a vzájomnosti.

            Pri tejto príležitosti sa v roku 2015 budú uskutočňovať všetky  kľúčové aktivity súvisiace s oslavami 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré by mali vyvrcholiť v rodisku Ľudovíta Štúra na jeseň v roku 2015, keď si pripomenieme deň jeho narodenia – 28. október 1815.

Aktivity v Roku Ľudovíta Štúra 2015 koordinuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky prostredníctvom koordinačného výboru vymenovaného ministrom kultúry.

Najvýznamnejšie aktivity a hodnoty trvalého charakteru utvorené v priebehu Roka Ľudovíta Štúra 2015 môže Slovenská republika ponúknuť ako súčasť propagácie Slovenska a slovenskej kultúry aj počas príprav a vykonávania historicky prvého predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016.

Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra sa dostane do povedomia širokej verejnosti aj vydaním pamätnej známky v nominálnej hodnote 1 €.  Národná banka Slovenska plánuje emitovať striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € a taktiež obehovú pamätnú mincu v nominálnej hodnote 2 €. Vyvrcholenie osláv narodenia Ľudovíta Štúra sa uskutoční v Uhrovci 24. októbra 2015.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám