Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Nový filmový zážitok a vtiahnutie priamo do deja si môžu od začiatku marca 2015 vychutnať návštevníci Kina Žriedla po avízovanej  odstávke za účelom zrealizovania všetkých prác, ktoré súviseli s digitalizáciou kina.

Proces nevyhnutných technologických zmien bol nevyhnutný od roka 2012, keď veľké distribučné spoločnosti začali distribuovať nové filmy prevažne v digitálnych formátoch a tak nahradili klasické 35 mm kópie filmov.

Koncom roka 2012  bola nainštalovaná nová zvuková technika  a dočasný videoprojektor, čo bolo nevyhnutnou podmienokou ďalšej dotácie z audiovizuálneho fondu.

Mesto Bardejov následne v roku 2013 požiadalo o príspevok z  Audioviziuálneho fondu (35 000 €), z ktorého bolo  financované vybavenie s  profesionálnym 3D projektorom, premietacím zrkadlom, záložným zdrojom a softvérmi.

Samotná digitalizácia, ktorá bola v celkovom objeme 145 tis. € prináša okrem technického pokroku, trvalej kvality obrazu a zvuku aj možnosti alternatívnych programov, napr. priamych prenosov zo svetových opier.

Diváci určite ocenia samotné 3D vysielanie prostredníctvom stereoskopickej projekcie, ktoré môže sledovať cez pasívne okuliare doplnené 7 + 1 kanálovým zvukom. 

Z hľadiska technickej stránky patrí Kino Žriedlo v Bardejovských Kúpeľov k jedným z najkvalitnejšie vybavených na Slovensku.

V ďalšej etape sa plánuje aj s obnovou kina v jeho hľadisku.

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám