Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Tiffany, Jazmína, Lilibeth, Emír, Henry ...

            aj takéto mená v roku 2014 dávali  rodičia svojim deťom v Bardejove.      V roku 2014 sa v matričnom obvode Bardejov, ktorý tvorí okrem mesta i 19 obcí okresu narodilo 943 detí (dievčatá 452, chlapci 491). Oproti roku 2013 sa pôrodnosť zvýšila o 16 detí.

V samotnom meste sa narodilo 285 detí (150 chlapcov, 135 dievčat), čo oproti roku 2013 predstavuje pokles o 17 detí. Medzi najobľúbenejšie ženské mená patrili Liliana, Mária, Sofia, Kristína, Dorota mužské mená Sebastián, Tomáš, Matias,  Nikolas, Adam. Boli zapísané i netradičné mená detí ženské Elizabeth, Jazmína, Loriana, Elissa, Tiffany, Dália, Larissa, Lilibeth mužské Noel, Henry, Emír.

STÚPLA SOBÁŠNOSŤ ALE AJ POČET ROZVODOV

V meste sa naopak oproti predchádzajúcemu roku zvýšila sa  sobášnosť, bolo uzavretých 260 sobášov (2013 – 199 sobášov).  A bol zaznamenaný aj najvyšší počet rozvodov za posledné tri roky. Kým  v roku 2012 sa rozviedlo 57 párov, v roku 2013 44 párov a v roku 2014 bol počet rozvedených párov skoro trojnásobne vyšší a to 108 párov.

ZA POSLEDNÝCH 5 ROKOV SA ODSŤAHOVALO NAJVIAC

Počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2014 bol 494  (nárast oproti roku 2013 o 39 obyvateľov) a počet prisťahovaných 175 obyvateľov ( nárast  oproti roku 2013 o 44 obyvateľov).

ĽUDIA ZOMIERALI MENEJ

V samotnom meste zomierali ľudia v roku 2014 - 234 osôb( 125 mužov a 109 žien) a oproti roku 2013 to bol pokles  o 31 ľudí.

                Podrobnejšie štatistiky týkajúce sa obyvateľstva v meste Bardejove nájdete v tabuľke nižšie za obdobie posledných piatich rokov.

Vývoj obyvateľstva v meste Bardejov za roky 2010 – 2014

 

Narodení

Zosnulí

Prisťahovaní

Odsťahovaní

2010

335

237

237

441

2011

291

207

225

475

2012

278

236

194

418

2013

302

265

219

455

2014

285

234

175

494

Najblišie udalosti

19 apr 2023
19:00 - 22:00
Panikári
12 máj 2023
19:00 - 22:00
Tublatanka 40rokov
17 apr 2023
19:00 - 22:00
PACHO – Zbojník z Hybe
12 mar 2023
18:00 - 21:00
Galavečer ocenených

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám